Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

HÃY CỨ LÀM THẬT!
Đối với MIAN GROUP, phát triển bền vững nghĩa là theo đuổi các mục tiêu kinh doanh song hành với việc thực hiện tốt các mục tiêu chung của xã hội, con người và môi trường sinh thái. Mian nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sinh thái và phát triển cộng đồng gắn liền với sự lớn mạnh của tập đoàn, vì vậy luôn mong muốn và nỗ lực tham gia tích cực để đóng góp vào điều đó.