Amiana Hotel Thành Công

Vị trí: Thành Công, Hà Nội
Loại hình: Khách sạn 4 sao và căn hộ cho thuê
Quy mô: 220 phòng khách sạn, 24 căn hộ
Tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng (VNĐ)
Dự tính đưa vào hoạt động: Qúi 2/2020
Hình thức quản lý: Tập đoàn MIAN Group tự quản lý và khai thác