Môi trường

Tại Mian Group, bên cạnh việc tuân thủ cam kết về bảo vệ môi trường theo các quy định của Pháp luật, chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển lớn mạnh và bền vững của tập đoàn phải gắn liền với các yêu cầu về bảo vệ môi trường cao hơn nữa. Chính vì vậy, tại tất cả các nhà máy, công ty thành viên, mục tiêu nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường luôn nằm trong những mục tiêu quan trọng nhất.

Hệ thống xử lý nước thải của tất cả các nhà máy tại Mian Group đều có mức tái sử dụng lên 80%. Chúng tôi tự hào khi mức xả thải của nhà máy luôn ở mức thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn chung, đặc biêt là chất lượng nước xả thải được đánh giá ở mức độ cao. Điều này không chỉ giúp môi trường xung quanh trở nên tốt hơn mà còn giúp chúng tôi cắt giảm được rất nhiều lãng phí thông qua tái sử dụng.

Tại các khu nghỉ dưỡng Amiana Resort, với việc đầu tư bài bản ngay từ đầu, chúng tôi cũng đã sử dụng nước thải đã qua xử lý phục vụ cho việc tưới tiêu hệ thống cây xanh bao phủ toàn bộ. Chính vì vậy, không gian sống nơi đây cũng được nhiều các khách hàng đánh giá ở mức hoàn hảo.

.