VN
EN

Trên chặng đường MIAN Group đã đi, mỗi cột mốc là một niềm tự hào, mỗi bước tiến là kết tinh của bao nỗ lực và tâm huyết của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên.

Mốc son đáng nhớ
1992
1993
1994
2002
2003
2005
2006
2009
2010
2013
2014
2016
2017
2018
1992

Thành lập Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Phát triển Công nghệ
Tây Nguyên

1993

Thành lập Công ty TNHH Kinh doanh Lương thực, Thực phẩm và
Hỗ trợ Ngành Ong

1994

Thành lập Công ty TNHH Việt Anh

2002

Thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Phương Bắc

Thành lập Công ty TNHH May Minh Anh

2003

Thành lập Công ty TNHH Chinh Mai Đại

2005

Thành lập Công ty TNHH Hồ Tiên

Thành lập Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới

2006

Tiếp nhận Công ty Cổ phần Hóa chất Sơn Hà Nội
(sau cổ phần hoá)

2009

Thành lập Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên

Thành lập Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Anh (MIAN Group)

2010

Thành lập Công ty Cổ phần May Minh Anh Khoái Châu

2013

Thành lập Công ty TNHH giặt Thời trang Quốc Tế

2014

Thành lập Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh

2016

Thành lập Công ty Cổ phần Phương Bắc

2017

Thành lập Công ty Cổ phần May Minh Anh Đô Lương

Thành lập Công ty TNHH Sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất
Hà Nội

Thành lập Công ty cổ phần MIAN APPAREL Việt Nam

2018

Thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nội thất Minh Anh

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Minh Anh

Giải thưởng