AMIANA RESORT NHA TRANG VINH DỰ ĐẠT GIẢI THƯỞNG “2022 TRIPADVISOR TRAVELERS’ CHOICE”

AMIANA RESORT NHA TRANG VINH DỰ ĐẠT GIẢI THƯỞNG “2022 TRIPADVISOR TRAVELERS’ CHOICE”

Vừa qua, Amiana Resort Nha Trang đã vinh dự được vinh danh trong top 10% các khách sạn trên toàn cầu giành giải thưởng 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 của Tripadvisor. 

Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp liên tục mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách du lịch trên toàn cầu, cũng như các doanh nghiệp đã nhận được những đánh giá tuyệt vời của khách du lịch trên trang web Tripadvisor trong suốt 12 tháng qua. Năm nay, Amiana Resort Nha Trang vô cùng tự hào khi tiếp tục là khu nghỉ dưỡng xuất sắc lọt vào top 10% doanh nghiệp trên Tripadvisor nhận được giải thưởng này.

Amiana Resort Nha Trang vinh dự thuộc top 10%  khách sạn trên toàn cầu giành giải thưởng 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 của Tripadvisor. 

Giám đốc Thương mại tại Tripadvisor, ông Kanika Soni cho biết: “𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠’ 𝐶ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎̆𝑚 2022. 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢. 𝐶𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̃ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 ’𝐶ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 2022. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ. 𝐶ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ.’’

Trong bối cảnh cả thế giới chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, giải thưởng “Travellers’ Choice 2022” toàn cầu là minh chứng tuyệt vời nhất cho cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CBCNV Amiana Resort Nha Trang trong việc giữ vững chất lượng dịch vụ và liên tục làm hài lòng du khách một cách xuất sắc.

PV: Phương Chinh