MIAN GROUP PHỐI HỢP CÙNG BETTER WORK TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ” LỘ TRÌNH CẢI TIẾN & PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG”

MIAN GROUP PHỐI HỢP CÙNG BETTER WORK TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ” LỘ TRÌNH CẢI TIẾN & PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG”

Ngày 31/10 vừa qua, MIAN Group đã phối hợp cùng Better Work tổ chức chương trình tư vấn “Lộ trình cải tiến và Phương pháp hành động” cho khối Nhân sự Hành chính.

MIAN Group phối hợp cùng Better Work tổ chức chương trình tư vấn “Lộ trình cải tiến và Phương pháp hành động”

Đây là buổi đào tạo, tư vấn đầu tiên trong chuỗi chương trình tư vấn của Better Work với MIAN Group. Buổi học diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của tất cả các học viên là các CBNV thuộc phòng Nhân sự hành chính các Nhà máy may Minh Anh.

Các học viên chăm chú lắng nghe và tiếp thu kiến thức mới

Các học viên chăm chú lắng nghe và tiếp thu kiến thức mới

Tại đây, các học viên đã được chia sẻ và hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh về hệ thống. Từ đó, có góc nhìn rõ rệt hơn, khái quát hơn về lộ trình cải tiến và các công việc tiếp theo cần triển khai thực hiện tại Nhà máy.

PV Phương Chinh